WICHTENDAHL GALERIE

 

HomeExhibitionsFairsNewsArtistsGalleryContact


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Baum exaltiert

2018
Papierschnitt gerahmt

Papercut framed

92 x 72 cm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Ornament ist Versprechen

2017
Papierschnitt gerahmt

Papercut framed

96 x 76 cm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Erinnerung

2017
Papierschnitt gerahmt

Papercut framed

92 x 72 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Winter ade

2013
Papierschnitt gerahmt

Papercut framed

92 x 72 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Am Rande der Straße
2014

Papierschnitt gerahmt
Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Mann staunt
Astonished Man

2011
Papierschnitt gerahmt

Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Zu meinen Füßen
At my Feet

2012
Papierschnitt gerahmt

Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Butzemann
The Bogeyman

2011
Papierschnitt gerahmt

Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

o. T.
2013
Papierschnitt gerahmt
Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Basket

2011
Papierschnitt gerahmt

Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Junger Mann mit Kapuze 3
Young Man with hood 3
2013

Papierschnitt gerahmt
Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Junger Mann mit Kapuze 6
Young Man with hood 6
2013
Papierschnitt gerahmt
Papercut framed
36.2 x 28.3 inches

 

Annette Schröter

Im Park 1
In the Park 1

2013
Papierschnitt gerahmt

Papercut framed

92 x 72 cm36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Bude
Tree House
2011

Papierschnitt gerahmt
Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Kleines Haus
Small House
2009
Papierschnitt gerahmt
Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Mikki gesucht

2015

Papierschnitt gerahmt
Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Schnee
Snow

2010
Papierschnitt gerahmt
Papercut framed

92 x 72 cm
36.2 x 28.3 inches


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Schröter

Vom süßen Brei
Sweet porridge
2011
Papierschnitt gerahmt
Papercut framed

92 x 72 cm

36.2 x 28.3 inches

   
DATENSCHUTZ         IMPRESSUM